Телев¦з¦йна гра „М¦сце п¦д сонцем” зд¦йсню¤ться М¦жнародним продюсерським центром „ФОР-ПОСТ” на замовлення Державно§ служби зайнятост¦.

Вона ма¤ на мет¦ в популярн¦й ¦гров¦й форм¦ ¦нформувати громадск&
166;сть про надання соц¦альних послуг населенню службою зайнятост¦. Це перша реальна в¦тчизняна спроба вплинути засобами телебачення на вир¦шення актуальних сусп¦льних проблем, пов’язаних з працевлаштуванням ¦ наданням державних соц¦альних послуг у ц¦й сфер¦.

Программа адресована тим, хто шука¤ достойну роботу, бажа¤ зм¦нити профес¦ю, прагне в¦дкрити власну справу, а також роботодавцям, зац¦кавленим у достойних прац¦вниках. Ц¦льовою аудитор¦¤ю програми ¤ ¦ вся осв¦тня та студенська сп¦льнота.

By Ruslan Novikov

Интернет-предприниматель. Фулстек разработчик. Маркетолог. Наставник.